Po uzgodnieniu telefonicznym (tel. +48 502 506 906) diagnozy lub możliwości rozwiązania danego problemu zdalnie, prosimy o kliknięcie w poniższy link celem pobrania właściwego dla Państwa systemu operacyjnego programu do zdalnej pomocy.

Program należy uruchomić a 9-cyfrowy kod identyfikujący Państwa komputer i 4-cyfrowe zmienne hasło podać przez telefon.